Služby a ceny

Služby klinického psychologa a psychoterapeuta

Od roku 1992 poskytuji komplexní psychologické vyšetření, psychologické a psychoanalytické konzultace a nabízím účinnou pomoc při:

 • řešení zátěžových, krizových a mezních životních situací,
 • řešení osobních, partnerských, manželských a rodinných problémů,
 • řešení výchovných a vzdělávacích problémů s dětmi a dospívajícími,
 • zvládání stresových stavů, psychických problémů a potíží,
 • psychických poruch, psychosomatických nemocí
 • a nepříznivých psychických stavů při somatických chorobách.

Pracuji s dětmi, dospívajícími a dospělými. 

Nabídka služeb a ceny

 • Komplexní psychologické vyšetření
 • Individuální, párová a rodinná konzultace
 • Telefonická a skype konzultace

Cena konzultací dohodou. Služby nejsou placeny z veřejného zdravotního pojištění, klient je hradí hotově nebo předem na účet.

Služby forenzního psychologa

Zpracovávání znaleckých posudků v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací klinická psychologie. 

Nabídka služeb a ceny

 • Soudně znalecký posudek z oboru klinická psychologie
 • Forenzně - psychologická konzultace pro právníky

Cena dohodou.

Psychoterapeutický výcvik a supervize

 • Výcvik v individuální psychodynamické psychoterapii
 • Supervize v psychodynamické psychoterapii a katatymně imaginativní psychoterapii: individuální a skupinová případová supervize
 • Týmová supervize

viz Brněnský institut psychoterapie (BIP), Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (ČSKIP), Institut aplikované psychoanalýzy (IAPSA)

Cena a podmínky výcviku a supervize jsou sjednány smluvně.