PhDr. PaedDr. Miroslav Petržela

 • Klinický a forenzní psycholog - psychoterapeut
 • Výcvikový psychoterapeut a supervizor
 • Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie,
  se specializací klinická psychologie

„O čem není možné mlčet, o tom je třeba mluvit.“

Služby klinického psychologa a psychoterapeuta

Od roku 1992 poskytuji komplexní psychologické vyšetření, psychologické a psychoanalytické konzultace a nabízím účinnou pomoc při:

 • řešení zátěžových, krizových a mezních životních situací,
 • řešení osobních, partnerských, manželských a rodinných problémů,
 • řešení výchovných a vzdělávacích problémů s dětmi a dospívajícími,
 • zvládání stresových stavů, psychických problémů a potíží,
 • psychických poruch, psychosomatických nemocí
 • a nepříznivých psychických stavů při somatických chorobách.

Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými. 

Služby soudního znalce

 • Zpracovávání znaleckých posudků v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací klinická psychologie. 

Publikace a odborné překlady

Kromě odborné praxe se věnuji publikační a překladatelské činnosti.