Služby a ceny

Služby klinického psychologa a psychoterapeuta

Od roku 1992 poskytuji komplexní psychologické vyšetření, psychologické a psychoanalytické konzultace a nabízím účinnou pomoc při:

 • řešení zátěžových, krizových a mezních životních situací,
 • řešení osobních, partnerských, manželských a rodinných problémů,
 • řešení výchovných a vzdělávacích problémů s dětmi a dospívajícími,
 • zvládání stresových stavů, psychických problémů a potíží,
 • psychických poruch, psychosomatických nemocí
 • a nepříznivých psychických stavů při somatických chorobách.

Pracuji s dětmi, dospívajícími a dospělými. 

Nabídka služeb a ceny

 • Komplexní psychologické vyšetření
 • Individuální, párová a rodinná konzultace
 • Telefonická a skype konzultace

Cena konzultací dohodou. Služby nejsou placeny z veřejného zdravotního pojištění, klient je hradí hotově, platební kartou nebo předem na účet.

Psychoterapeutický výcvik a supervize

 • Výcvik v individuální psychodynamické psychoterapii a katatymně imaginativní psychoterapii
 • Supervize v psychodynamické psychoterapii a katatymně imaginativní psychoterapii: individuální a skupinová případová supervize

viz Brněnský institut psychoterapie (BIP), Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (ČSKIP), Institut aplikované psychoanalýzy (IAPSA), Pražská vysoká škola psychosociálních studií (PVŠPS)

Cena a podmínky výcviku a supervize jsou sjednány smluvně. 

Ochrana osobních údajů

 • PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela se zavazuje zpracovávat osobní údaje svých klientů v souladu s právními předpisy, a to pouze za účelem zajištění služeb klinického psychologa a psychoterapeuta pro zajištění komplexních psychologických vyšetření, psychologických a psychoanalytických konzultací, dále forenzního psychologa za účelem vypracování expertních posudků, soudního znalce za účelem zpracování znaleckých posudků v odvětví psychiatrie se specializací klinická psychologie a konečně služeb výcvikového psychoterapeuta a supervizora.
 • Informace o zpracovávaných osobních údajích klientů k prokázání souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).