Publikace

Publikace a odborné články

 • Zhoršené chování. Učitelské noviny, 1987, roč. 37, č. 44, s.3.
 • Petržela, M., Moškvan, V., Vzrušení nadevšecko. Vesmír, 1988, roč. 67, č. 11, s. 654.
 • Bouchal, M., Herman, E., Petržela, M., Švestka, J.: Intenzívní psychiatricko-psychologická péče na krizových centrech. Materiály semináře XXV let psychiatrie na okrese Třebíč (Jemnice, 14. až 15. června 1990). Socioterapeutický klub psychiatrie Jemnice 1990.
 • Počítačová hra jako cesta do nevědomí. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 1997, roč. 41, č. 3, s. 251-253. ISSN 0009-062x.
 • Ženy a perverze. Revue psychoanalytické psychoterapie: časopis České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. 1999, I, č. 1, s. 49-61. ISSN 1212-7280.
 • Výklad snů jako královská cesta do nevědomí. Revue psychoanalytické psychoterapie: časopis České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. 2004, VI, č. 2, s. 27-36. ISSN 1212-7280.
 • Lucká, L., Petržela, M.: Léčba v psychoanalýze: Zpráva z konference Britské psychoanalytické společnosti. Revue psychoanalytické psychoterapie: časopis České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. 2004, VI, č. 2, s. 70-72. ISSN 1212-7280.
 • Hledání ztraceného času. XVII. Bohnické sexuologické dny: 24. a 25.2.2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005, s. 57-61. ISBN 80-7204-422-2.
 • Anorexie, bulimie a femininita. Revue psychoanalytické psychoterapie: časopis České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. 2005, VII, č. 2, s. 38-50. ISSN 1212-7280.
 • Bestie Karla. (filmová studie perverze).
 • Daymare. Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu: časopis České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. 2017, XIX, č. 2, s. 91-94. ISSN 1212-7280.

Odborné překlady

 • JOSEPH, Betty:  Závislost na stavu blízkém smrti. Addiction to near-death (1982). Melanie Klein Today. Developments in Theory and Practice. Vol. 1: Mainly Theory. Ed.  E. Bott Spillius, Routledge, London, 1988. In:  Revue psychoanalytické psychoterapie: časopis České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. 2000, II, č. 2, s. 25-32. ISSN 1212-7280.
 • KERNBERG, O.: Borderline Conditions and Pathological Narcissism. 8. kap.: The Treatment of the Narcissistic Personality. New York, Aronson 1975. In:  Psychoanalytický sborník 3, 1991, 2, s.61-69.
 • KERNBERG, O.: Borderline Conditions and Pathological Narcissism. 8. kap.: The Treatment of the Narcissistic Personality. New York, Aronson 1975. In:  Psychoanalytický sborník 4, 1992, 2, s.41-46.
 • ATKINSON, Rita L. Psychologie. 1. vyd. Překlad Miroslav Petržela, Erik Herman. Praha: Victoria Publishing, 1995, 863 s. ISBN 80-856-0535-X. (Petržela s. 431-86).
 • ATKINSON, Rita L. Psychologie. 2. aktualiz. vyd., V Portálu 1. Překlad Erik Herman, Miroslav Petržela, Dagmar Brejlová. Praha: Portál, 2003, xxii, 751 s. ISBN 80-717-8640-3.
 • GRUNBERGER, Béla. Nárys studie narcismu u ženské sexuality. Jalons pour une étude du narcissisme feminin (1970). Female Sexuality ed. J. Chasseguet- Smirgel & C. David. Michigan,1970. Revue psychoanalytické psychoterapie: časopis České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. 2005, VII, č. 1, s. 51-72. ISSN 1212-7280. 
 • LANYADO, Monica a Ann HORNE. Psychoterapie dětí a dospívajících: psychoanalytický přístup. Překlad Lucie Lucká. V Praze: Triton, 2005, 681 s. ISBN 80-725-4568-X. Petržela, M. Slovníček pojmů ke knize, s. 647 – 680.
 • HAGBARTHOVÁ, Mariann. Vývoj v imaginaci - imaginativní vývoj: (současné směřování katatymně imaginativní psychoterapie) = Vývoj v imaginácii - imaginatívny vývoj. Háj ve Slezsku: MAJ, 2008, s. 185-193. ISBN 978-80-86458-26-7.
 • EXNER, John E. Rorschach: praktická příručka - A Rorschach workbook for the comprehensive system. 1. české vyd. Editor Jan Ženatý. Praha: Hogrefe - Testcentrum, 2009, 341 s. ISBN 978-80-86471-41-9
 • STONE, Irving. Vášně mysli: román o životě Sigmunda Freuda. 1. vyd. Překlad Jan Sládek. Lektoroval, doslov napsal, slovník a bibliografii připravil Miroslav Petržela. Brno, JOTA 2010. 962 s. ISBN 978-807-2177-929. Petržela, M. Doslov s. 923-927, Slovník psychoanalytických pojmů 929-940, Bibliografie 943-948. ISBN 8072177929.
 • GOLSE, Bernard. Dětský autismus mezi neurovědami a psychoanalýzou. Přeložili Martin PAVELKA a Miroslav PETRŽELA. Revue psychoanalytická psychoterapie, 2017. 14(1): 72-82. ISSN 1212-7280.
 • DELION, Pierre. Psychoanalýza, autismus a instituce. Přeložili Martin PAVELKA a Miroslav PETRŽELA. Revue psychoanalytická psychoterapie, 2017. 14(1): 83-93. ISSN 1212-7280.
 • RORSCHACH: Strukturální souhrn. Hogrefe - Testcentrum. 2021, 6.s. ISBN 978-80-86471-41-9, 219-1. 
 • EXNER, John E. Rorschach - praktická příručka: A Rorschach Workbook for the Comprehensive System, 5th ed. 2. doplněné české vydání. Překlad a úprava: M. Petržela, editor: Jan Ženatý, předmluva: Marek Macák. Praha: Hogrefe - Testcentrum, 2022, 341 s.

Recenze odborných knih

 • VASILJUK, F. E., Psichologija pereživanija. Moskva, Izdatělstvo Moskovskogo universitěta 1984. In: Československá psychiatrie, 1987, roč. 83, s. 279.
 • CHASSEGUET-SMIRGEL, Janine. Kreativita a perverze: psychoanalýza lidské tendence posouvat hranice reality. Praha: Portál, 2001. Spektrum (Portál). ISBN 80-7178-509-1. Revue psychoanalytické psychoterapie: časopis České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. 2001, roč. 3, č. 2, s. 52-56. ISSN 1212-7280.
 • ROSENFELD, D., The soul, the mind, and the psychoanalyst: the creation of the psychoanalytic settings in patients with psychotic aspects. London, Karnac Books 2006. 264 s. Duše, mysl a psychoanalytik. In: Psychologie dnes. 2007, roč. 13, č. 2, s. 54-55. ISSN 1212-9607.
 • WHITE J., Generation: preoccupations & conflicts in contemporary psychoanalysis. London, Roultedge 2006. 238 s. Nový obraz Doriana Graye. In: Psychologie dnes. 2007, roč. 13, č. 3, s. 56-57. ISSN 1212-9607.
 • VERHAEGHE, P., Love in a time of lonelines: three essays on drive and desire. London, Karnac Books 2008. 224 s. Láska v čase samoty: Tři eseje o pudu a touze. In: Revue psychoanalytické psychoterapie: časopis České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. 2008, roč. 10, č. 2, s. 108-109. ISSN 1212-7280.
 • DE MASI, F., Vulnerability to psychosis: a psychoanalytic study of the nature and therapy of the psychotic state. London: Karnac 2009, 312 s. Už dost povrchní léčby psychózy. In: Psychologie dnes. 2009, roč. 15, č. 12, s. 48-49. ISSN 1212-9607.
 • BIRKSTED-BREEN, D., FLANDERS, S. and GILBEULT, A., Reading French psychoanalysis. New York, Routledge 2010. 817 s. Francouzská psychoanalýza. In: Psychologie dnes. 2010, roč. 16, č. 4, 52-53. ISSN 1212-9607.
 • BOLLAS, Christopher and Sacha BOLLAS. Catch them before they fall: the psychoanalysis of breakdown. New York, NY: Routledge, 2013, 152 s. Zachyť je, než padnou: Psychoanalýza při zhroucení. Psychologie dnes. Portál, 2013, roč. 19, č. 10, s. 60-61.
 • DE MASI, Franco: A Psychoanalytic Approach to Treating Psychosis: Genesis, Psychopathology and Case Study. New York, NY: Routledge, 2020, 168 s. In: Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu. 2019, roč. XXI, č. 2, s. 119-121. ISSN 1212-7280.
 • WEISS, Heinz. Trauma, guilt and reparation: the path from impasse to development. New York, NY: Routledge, 2020, 168 s. ISBN 978-0-367-18538-1. In: Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu. 2021, roč. XXIII, č. 2, s. 96-109. ISSN 1212-7280.