Profil psychologa

PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela

Vystudoval:

 • Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1976 - 1980)
 • Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1986 - 1990), studium jednooborové psychologie se specializací na klinickou psychologii; diplomová práce: Psychologie ženy s karcinomem mammy po mastektomii. FF UK Praha 1990. (Výzkum proveden v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.) 

Absolvoval psychodiagnostický a psychoterapeutický výcvik (výběr):

 • 1983 - 1984 Rorschachova metoda (PhDr. Jan Ženatý), Praha
 • 1989 - 1990 Rorschachova metoda - semináře (PhDr. Jan Ženatý), Brno
 • 1988 – 1993 SUR, výcvik ve skupinové psychoterapii
 • 1989 – 1996 KIP, výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii
 • 1991 – 1996 Psychoanalýza, v současnosti kandidát Psychoanalytického institutu při České psychoanalytické společnosti
 • 1995 Blatten-Belalp (Švýcarsko), Katathymes Bilderleben
 • 1998 Mezinárodní seminář katatymně imaginativní psychoterapie, 11.- 14.6.1998, Thun, Švýcarsko
 • 2004 The British Psychoanalytical Society, London, Conference 2004, Cure in Psychoanalysis. 15.-17.10.2004 London. Supervizní seminář v The Tavistock Clinic.

Odborná kvalifikace:

 • 1992 atestace z klinické psychologie
 • 1998 funkční specializace v systematické psychoterapii
 • 2002 - 2022 soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací
  klinická psychologie

Zahraniční stáže: 

 • 1990 Kriseninterventionszentrum, Wien (Rakousko) (zaměření: krizová intervence)
 • 1994 Curtius Klinik, Malente-Gremsmühlen (SRN) (zaměření: psychosomatika)
 • 1996 Brunnsgården, Sunhultsbrunn (Švédsko) (zaměření: závislosti)

Preklinická praxe:

 • 1980 - 1989 Učitel, vychovatel, odborný pracovník – psycholog v Psychoenergetické laboratoři VŠCHT v Praze, odborný pracovník – psycholog v Psychologickém ústavu ČSAV v Brně.

Klinická praxe:

 • 1989 - 1990 Psychiatrická klinika LF MU Brno (denní sanatorium, oddělení pro léčbu psychóz, sexuologie, krizové centrum)
 • 1991 Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK Praha-Motol
 • 1991 - 1993 Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha, Krizové centrum Praha
 • 1993 - 1997 Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, oddělení pro léčbu závislostí
 • 1996 Poliklinika na Národní; privátní praxe
 • 1997 - 2002 Sexuologické oddělení Fakultní nemocnice Brno - Bohunice
 • 2003 - 2008 Sexuologické oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • 1998 - Psychologické a psychoanalytické konzultace, Špalíček, Zelný trh 332/12, privátní psychologická poradna

Založení krizových center:

 • 1989 Krizové centrum Psychiatrické kliniky LF MU Brno (spoluzakladatel 1. československého krizového centra)
 • 1991 Krizové centrum Praha, Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha (spoluzakladatel)

Výuka studentů: 

 • Krizová intervence, krátkodobá dynamická psychoterapie, imaginativní psychoterapeutické techniky, psychoanalýza, poruchy osobnosti, psychologie sexuality, perverze a delinkvence – LF UK v Praze, FF UK v Praze, FF MU v Brně a FSS MU v Brně (aktuálně přednáší teorii psychodynamické psychoterapie v Brněnském institutu psychoterapie, věnuje se především svým klientům v privátní psychologické poradně) 

Přednášky (výběr):

 • 1990 Herman, E., Petržela, M.: Krizové centrum v kontextu společenských změn v Československu. (SSSR, Suzdal) (odměněno zvláštní cenou)
 • 1991 Johanovská, L., Petržela, M.: Pohádka jako cesta do nevědomí. (18. celostátní psychoterapeutická konference, Luhačovice)
 • 1992 Petržela, M.: Několik poznámek k narcistické poruše osobnosti. (přednáška k 3. výročí založení 1. československého krizového centra na Psychiatrické klinice LF MU FNB Brno-Bohunice)
 • 1994 Petržela, M.: Protipřenos v krizové intervenci. (přednáška k 5. výročí založení 1. československého krizového centra na Psychiatrické klinice LF MU FNB Brno-Bohunice)
 • 1995 Petržela, M.: Denní sen jako cesta do nevědomí. (Sen a snění v současné psychoterapii.), Lékařský dům, Praha
 • 1996 Petržela, M.: Počítačová hra jako cesta do nevědomí. (88. klinicko-psychologický den, Lékařský dům, Praha)
 • 1997 Petržela, M: Perverze u pacientů s narcistickou poruchou osobnosti. (VII. konference o sexualitě a partnerských vztazích, Uherské Hradiště)
 • 1997 Petržela, M.: Nové psychoanalytické poznatky o snu ve vztahu ke katatymně imaginativní psychoterapii. (2. mezinárodní seminář pro katatymně imaginativní psychoterapii, Brno)
 • 1997 Petržela, M.: Narcismus a perverze. (V. psychoanalyticko – psychoterapeutické symposium, Opočno 11.-14.9.1997)
 • 1998 Petržela, M.: Imaginace, symboly a nevědomé fantazie. (3. mezinárodní seminář pro katatymně imaginativní psychoterapii, 14.5.1998, Trenčianské Teplice, Slovenská republika)
 • 1998 Petržela, M.: K diferenciální diagnostice transsexualismu. (Konference o transsexualismu pořádaná Sexuologickým oddělením FNB Brno – Bohunice, Brno 29.5.1998)
 • 1998 Petržela, M.: Erotický a perverzní protipřenos. (VI. psychoanalyticko – psychoterapeutické symposium, Opočno 17,-19.9.1998)
 • 1998 Petržela, M.: Perverze. (Psychiatrická klinika LF MU FNB Brno-Bohunice, 29.5.1998)
 • 1999 Petržela, M.: Soudobí britští kleiniáni. (Psychiatrická klinika LF MU FNB Brno-Bohunice, 29.10.1999)
 • 2000 Petržela, M: Je-li dáno. Konstrukce objektu touhy. (Psychiatrická klinika LF MU FNB Brno-Bohunice, 31.3.2000)
 • 2000 Petržela, M.: Psychická změna. (5. mezinárodní seminář pro katatymně imaginativní psychoterapii, 18.-21.5.2000, Trenčianské Teplice, Slovenská republika)
 • 2000 Petržela, M.: K diferenciální diagnostice transsexualismu. (Konference o transsexualismu pořádaná Sexuologickým oddělením FNB Brno – Bohunice, Brno 26.5.2000)
 • 2001 Petržela, M.: Elektřin komplex. (VIII. psychoanalyticko – psychoterapeutické symposium, Opočno 13.-15.9.2001)
 • 2002 Petržela, M.: Je-li dáno… Étant donnés (Marcel Duchamp) (perverze). (IX. psychoanalyticko – psychoterapeutické symposium, Opočno 12.–14.9.2002)
 • 2004 Petržela, M.: Hledání ztraceného času. (perverze) (XI. psychoanalyticko – psychoterapeutické symposium, Opočno 9. – 11.9.2004)
 • 2005 Petržela, M.: Transsexualismus. (kasuistika) (Genderové konfrontace – jednodenní symposium FSS MU Brno, 13.5.2005)
 • 2005 Petržela, M.: Teď budeš hodná holčička. (případ pachatele sexuálních znásilnění) (XII. psychoanalyticko – psychoterapeutické symposium, Opočno 8.–10.9.2005)
 • 2017 Petržela, M.: Mnoho tváří traumatu: Sexuální trauma. (XIV. psychoanalyticko – psychoterapeutické symposium, Opočno 7.–9.9.2017)
 • 2018 Petržela, M.: Znalecké posudky z klinické psychologie aneb vše, co jste kdy chtěli vědět o klinické psychologii a báli jste se zeptat. (Seminář Justiční akademie na téma Znalecké posudky, Kroměříž 9.–10.4.2018)
 • 2018 Petržela, M.: Totalita vnitřních objektů a pud smrti: teorie a klinika. (XXV. psychoanalyticko – psychoterapeutické symposium, Opočno 6.–8.9.2018)
 • 2018 Petržela, M.: Femininita jako obrana proti Maskulinitě: teorie a klinika, kazuistika ze sexuologické praxe. (Mimořádný 119. seminář psychoanalytického myšlení, název: Co s narušenou pohlavní identitou u dětí a dospívajících? Současná situace v České republice i ve světě, pod vedením Dětské sekce ČSPAP, Praha 12.11.2018)
 • 2019 Petržela, M.: Perverze: teorie, klinika a forenzní aspekty. (Vědecká schůze České psychoanalytické společnosti, Praha 21.3.2019)
 • 2019 Petržela, M.: Gender Dysphoria: teorie, klinika a kasuistika. (XVI. psychoanalyticko – psychoterapeutické symposium, Opočno 5.–7.9.2019)
 • 2020 Petržela, M.: Sexuální poruchy v psychoanalytické psychoterapii dospělých.
  (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii, Praha 15.2.2020)
 • 2022 Petržela, M.: Psychoanalýza encore ! (Didier Anzieu). (Vědecká schůze České psychoanalytické společnosti, Praha 15.12.2022)
 • 2023 Petržela, M.: Paracelsova růže (Budoucnost psychoanalýzy). (Brněnský institut psychoterapie, přednáška pro studenty, Brno 18.3.2023)
 • 2023 Petržela, M.: Spánek rozumu plodí příšery: Thanatofobie – kazuistika. (XXIX. psychoanalyticko – psychoterapeutické symposium, Opočno 7.–9.9.2023)   

Členství v odborných společnostech: 

 • Kandidát Psychoanalytického institutu při České psychoanalytické společnosti
 • Brněnský institut psychoterapie, výcvikový psychoterapeut a supervizor
 • Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii; docent ČSKIP; (předseda regionálního pracovního sdružení Praha 1992–1996)