PhDr. PaedDr. Miroslav Petržela

  • Klinický psycholog - psychoterapeut
  • Výcvikový psychoterapeut a supervizor

„O čem není možné mlčet, o tom je třeba mluvit.“

Služby klinického psychologa a psychoterapeuta

Od roku 1992 poskytuji komplexní psychologické vyšetření, psychologické a psychoanalytické konzultace a nabízím účinnou pomoc při:

  • řešení zátěžových, krizových a mezních životních situací,
  • řešení osobních, partnerských, manželských a rodinných problémů,
  • řešení výchovných a vzdělávacích problémů s dětmi a dospívajícími,
  • zvládání stresových stavů, psychických problémů a potíží,
  • psychických poruch, psychosomatických nemocí
  • a nepříznivých psychických stavů při somatických chorobách.

Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými. 

Publikace a odborné překlady

Kromě odborné praxe se věnuji publikační a překladatelské činnosti.