Profil psychologa

PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela

Vystudoval:

 • Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1976 - 1980)
 • Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1986 - 1990), studium jednooborové psychologie se specializací na klinickou psychologii; diplomová práce: Psychologie ženy s karcinomem mammy po mastektomii. FF UK Praha 1990. (Výzkum proveden v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.) 

Absolvoval psychodiagnostický a psychoterapeutický výcvik (výběr):

 • 1983 - 1984 Rorschachova metoda (PhDr. Jan Ženatý), Praha
 • 1989 - 1990 Rorschachova metoda - semináře (PhDr. Jan Ženatý), Brno
 • 1988 – 1993 SUR, výcvik ve skupinové psychoterapii
 • 1989 – 1996 KIP, výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii
 • 1991 – 1996 Psychoanalýza, v současnosti kandidát Psychoanalytického institutu při České psychoanalytické společnosti
 • 1995 Blatten-Belalp (Švýcarsko), Katathymes Bilderleben
 • 1998 Mezinárodní seminář katatymně imaginativní psychoterapie, 11.- 14.6.1998, Thun, Švýcarsko
 • 2004 The British Psychoanalytical Society, London, Conference 2004, Cure in Psychoanalysis. 15.-17.10.2004 London. Supervizní seminář v The Tavistock Clinic.

Odborná kvalifikace:

 • 1992 atestace z klinické psychologie
  1998 funkční specializace v systematické psychoterapii
  2002 soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací
  klinická psychologie

Zahraniční stáže: 

 • 1990 Kriseninterventionszentrum, Wien (Rakousko) (zaměření: krizová intervence)
 • 1994 Curtius Klinik, Malente-Gremsmühlen (SRN) (zaměření: psychosomatika)
 • 1996 Brunnsgården, Sunhultsbrunn (Švédsko) (zaměření: závislosti)

Klinická praxe:

 • 1989 - 1990 Psychiatrická klinika LF MU Brno (denní sanatorium, oddělení pro léčbu psychóz, sexuologie, krizové centrum)
 • 1991 Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK Praha-Motol
 • 1991 - 1993 Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha, Krizové centrum Praha
 • 1993 - 1997 Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, oddělení pro léčbu závislostí
 • 1996 Poliklinika na Národní; privátní praxe
 • 1997 - 2002 Sexuologické oddělení Fakultní nemocnice Brno - Bohunice
 • 2003 - 2008 Sexuologické oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • 1998 - Psychologické a psychoanalytické konzultace, privátní psychologická poradna

Založení krizových center:

 • 1989 Krizové centrum Psychiatrické kliniky LF MU Brno (spoluzakladatel 1. československého krizového centra)
 • 1991 Krizové centrum Praha, Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha (spoluzakladatel)

Výuka studentů: 

 • Krizová intervence, krátkodobá dynamická psychoterapie, imaginativní psychoterapeutické techniky, psychoanalýza, poruchy osobnosti, psychologie sexuality, perverze a delinkvence – LF UK v Praze, FF UK v Praze, FF MU v Brně a FSS MU v Brně (aktuálně se věnuje především svým klientům v privátní psychologické poradně) 

Přednášky (výběr):

 • 1998 Petržela, M.: K diferenciální diagnostice transsexualismu. Konference o transsexualismu pořádaná Sexuologickým oddělením FNB Brno – Bohunice, Brno 29.5.1998.
 • 2002 Petržela, M.: Je-li dáno… Étant donnés (Marcel Duchamp) (perverze). (IX. psychoanalyticko – psychoterapeutické symposium, Opočno 12.–14.9.2002)
 • 2004 Petržela, M.: Hledání ztraceného času. (perverze) (XI. psychoanalyticko – psychoterapeutické symposium, Opočno 9. – 11.9.2004)
 • 2005 Petržela, M.: Teď budeš hodná holčička. (případ pachatele sexuálních znásilnění) (XII. psychoanalyticko – psychoterapeutické symposium, Opočno 8.–10.9.2005)
 • 2017 Petržela, M.: Mnoho tváří traumatu: Sexuální trauma. XIV. psychoanalyticko – psychoterapeutické symposium, Opočno 7.–9.9.2017
 • 2018 Petržela, M.: Znalecké posudky z klinické psychologie aneb vše, co jste kdy chtěli vědět o klinické psychologii a báli jste se zeptat. Seminář Justiční akademie na téma Znalecké posudky, Kroměříž 9.–10.4.2018.
 • 2018 Petržela, M.: Totalita vnitřních objektů a pud smrti: teorie a klinika. XV. psychoanalyticko – psychoterapeutické symposium, Opočno 6.–8.9.2018.
 • 2018 Petržela, M.: Femininita jako obrana proti Maskulinitě: teorie a klinika, kazuistika ze sexuologické praxe. Mimořádný 119. seminář psychoanalytického myšlení, název: Co s narušenou pohlavní identitou u dětí a dospívajících? Současná situace v České republice i ve světě, pod vedením Dětské sekce ČSPAP, Praha 12.11.2018.

Členství v odborných společnostech: 

 • Kandidát Psychoanalytického institutu při České psychoanalytické společnosti
 • Brněnský institut psychoterapie